Pellet - paliwo przyszłości?

Wiele osób nie wie, że zasoby paliw kopalnych, czyli oleju i gazu ziemnego, na naszej planecie w najbliższych dziesięcioleciach ulegną wyczerpaniu. Ogromne zapotrzebowanie, przy przyszłym stałym braku surowca na rynku będą skutkowały znacznym wzrostem cen. Mniej zasobne społeczeństwa nie będą mogły sobie pozwolić na dalszy dostęp do paliw kopalnych. Za ceną oleju i gazu szybko zacznie podążać niekorzystna dla konsumenta cena węgla, co przełoży się na nierentowność stosowania tego surowca w mniejszych kotłach i piecykach. Odwrotnie proporcjonalnie rozwijać się będzie gałąź biopaliw stałych, który istnieje lokalnie. Większe zapotrzebowanie na produkt będzie wiązać się z większą ilością towaru dostępnego na rynku. Naturalną koleją rzeczy jest wpływ masowej produkcji na obniżenie kosztów jednostkowych biopaliw. Cena biopaliw będzie uzależniona od kosztów, lecz będzie niezależna od cen innych paliw na rynkach całego świata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy:

Inne artykuły

Zawartość popiołu w pellecie

Zawartość popiołu w pellecie jest jednym z priorytetowych atrybutów dla klientów decydujących się na ogrzewanie pelletem. Im niższa zawartość popiołu w pellecie tym lepszy komfort użytkowania, wartość...

Wilgotność pelletu

Wilgotność jest jednym z czynników znacznie wpływających na kaloryczność (wartość energetyczną) pelletu. Jeśli w pellecie gromadzi się zbyt duża ilość wody to może to w konsekwencji przysłużyć się do...

Pellet Olimp

W kategorii Pellet Olimp