Pellet - paliwo przyszłości?

Wiele osób nie wie, że zasoby paliw kopalnych, czyli oleju i gazu ziemnego, na naszej planecie w najbliższych dziesięcioleciach ulegną wyczerpaniu. Ogromne zapotrzebowanie, przy przyszłym stałym braku surowca na rynku będą skutkowały znacznym wzrostem cen. Mniej zasobne społeczeństwa nie będą mogły sobie pozwolić na dalszy dostęp do paliw kopalnych. Za ceną oleju i gazu szybko zacznie podążać niekorzystna dla konsumenta cena węgla, co przełoży się na nierentowność stosowania tego surowca w mniejszych kotłach i piecykach. Odwrotnie proporcjonalnie rozwijać się będzie gałąź biopaliw stałych, który istnieje lokalnie. Większe zapotrzebowanie na produkt będzie wiązać się z większą ilością towaru dostępnego na rynku. Naturalną koleją rzeczy jest wpływ masowej produkcji na obniżenie kosztów jednostkowych biopaliw. Cena biopaliw będzie uzależniona od kosztów, lecz będzie niezależna od cen innych paliw na rynkach całego świata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy:

Inne artykuły

Rodzaje piecyków na pellet

Najważniejszym zadaniem pieca z wymuszoną konwekcją jest ogrzewanie pomieszczenia, w którym został on zlokalizowany. Jego działanie polega na emitowaniu gorącego powietrza pochodzącego z paleniska przez szybę, a...

Kaloryczność Pelletu

Wartość energetyczna pelletu determinuje ile ciepła można uzyskac poprzez jego spalanie. Im wyższa kaloryczność pelletu tym wydajniejsze zużywanie materiału opałowego. Wartość pelletu nie może nigdy być niższa...

Pellet Olimp

W kategorii Pellet Olimp